Mediumchat, Wil je leren vissen

Mediumchat, Wil je leren vissen of heb je liever een vis?

Op de website Mediumchat waar ik als medium werkzaam ben, nam een vrouw contact met mij op voor een toekomstvoorspelling. Nadat ik deze voor haar had ingevoeld en aan haar via chat had doorgegeven, en haar ook inzicht had gegeven waar ze nu stond met zichzelf, kwam ze met zo'n mooie opmerking, die ik jullie niet wil onthouden. Ze zei op een gegeven moment, wat ik altijd tegen mijzelf zeg en anderen is: Wil je leren vissen of heb je liever een vis? En nu zie ik zelf ook in dat ik niet aan het vissen ben, maar genoegen neem met de vissen die mij worden aangereikt.

Het schudde mij ook wakker. Want, wat doen we vaak als mens, we geven een ander een vis en die vis die we geven, haalt heel even de leed weg voor deze persoon, maar die verlangt alweer heel snel naar een vis, want het leed komt terug.

Het geven van vissen aan iemand, is water naar ze zee dragen. Je lost er niets mee op, je lost het alleen tijdelijk op. En willen wij mensen voor onszelf kunnen zorgen, moeten we stoppen met mensen vissen te geven. Ze moeten een hengel krijgen, en daarbij een instructie hoe ze die hengel kunnen gebruiken en zo zelf leren te vissen. Hoe vertaalt dit zich naar ons dagelijks leven.

Vanochtend een berichtje in de krant. Gemeentes hebben van de overheid een pot geld gekregen om daarmee jeugdzorg te kunnen betalen. Zij hebben dus als gemeente de verantwoordelijkheid te zorgen voor de zorg van de jeugd die op de een of andere manier hulp nodig heeft. Gemeentes redden het niet met de pot geld die ze tot hun beschikking hebben en zijn genoodzaakt de indicaties en regels aan te scherpen, waardoor er mensen die hulp nodig hebben, buiten de boot gaan vallen.

Bij zulke berichtjes gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd. Ik sta heel bewust stil bij het woord jeugdhulp. Hierin zit het woord hulp. Hulp bieden, gebeurt dat in de vorm van het geven van een vis, of krijgt de jeugd die hulp nodig heeft een hengel van de gemeente? Een andere vraag die direct naar boven komt is, Jeugdhulp, is dat zo noodzakelijk dan, jeugd heeft toch ouders/opvoeders die hulp moeten bieden, die zijn daar voor verantwoordelijk?

In sommige gemeentes heeft een op de 6 personen die jeugd is, hulp nodig? Hoe is dit mogelijk? Waar zijn de ouders van deze kinderen, die deze jeugd op de wereld heeft gezet en daar een verantwoordelijkheid voor hebben? Ouders moeten hun kinderen leren vissen. Of zetten we kinderen op de wereld, om daarna ons leven verder te leven en het kind aan zijn lot over te laten? Geven we de ouders hulp? Geven we de ouders vissen, of geven we de ouders een hengel en leren we ze vissen? En is het niet vele malen beter, ouders eerst te leren vissen, voordat ze een kind nemen?

Ik weet niet hoe jullie deze berichtjes lezen en of ze je überhaupt wel leest, dat is ieder voor zich, maar ben je het met mij eens dat hulp bieden aan jeugd, in feite niet nodig zou zijn, als ouders hebben leren vissen? Hoeveel leed kunnen we hier wel niet mee voorkomen? En dan kom ik op het volgende.

Waarom worden we de eerste 20 jaar van ons leven onderwezen in al die vakken die school aanbiedt en waarom worden we niet onderwezen in: Hoe weet ik wat zelfvertrouwen is, of zelfrespect, of zelfliefde? Want als ik dat leer, dan weet ik waarop ik mijn keuze bepaal voor een partner? Stel ik mijzelf bewust de vraag. Ben ik geschikt om kinderen op te kunnen voeden, ja of nee en hoe doe ik dat dan? Dan leren we mensen een hengel te gebruiken en hoe ze moeten vissen. In plaats van achteraf ze een vis aan te bieden in de vorm van hulp en er niets mee oplost.

De twee meest waardevolle dingen in ons leven, een relatie en kinderen wordt op geen enkele manier aandacht aan besteed tijdens onze opvoeding. Dit is een groot hiaat en zal echt aandacht aan besteed moeten gaan worden. Dat er nog niemand is opgestaan dit in te zien en door te voeren? Ik begrijp het wel, het is iets wat niet zo makkelijk in een boek neer te zetten is. Het is iets waar wij eigenlijk niet voor naar school gaan. Dit is iets wat onze ouders ons mee moeten geven. Maar als die het niet hebt geleerd van hun ouders, die het ook niet hebben geleerd, dan staan we allemaal met onze handen op te houden en nemen we genoegen met de vissen die ons worden toegeworpen en hebben we geen idee dat we zelf een hengel ter hand kunnen nemen om je eigen vissen mee te gaan vangen.

Ik weet het, jij wilt leren vissen, want je bent klaar met het leven wat je nu leidt. Je wilt het anders, je ziet het in, je hebt alleen nog iemand nodig die je die hengel geeft en jij zelf gaat vissen. Ik geef je de hengel, Mediumchat vind je mediums, paragnosten, maar ook coaches, counselors die allemaal jou kunnen helpen zelf te gaan leren vissen, zodat jij je handen niet meer op hoeft te houden voor hulp. Ik help je dolgraag.
 
Datum: 06-11-'18

Terug naar overzicht