Geloof, Hoop en Liefde

Geloof Hoop en Liefde. Hoogstwaarschijnlijk ben jij ook opgegroeid met Geloof, Hoop en liefde. Het heeft te maken met het geloof. Steeds minder mensen geloven en gaan niet meer naar de kerk. Het zinnetje Geloof, Hoop en liefde heeft wel een hele mooie betekenis in zich. Alleen deze was gericht op iets buiten onszelf om.

We leren te geloven, te hopen en liefde te zien als iets buiten onszelf om

 De kerk drukte een hele grote stempel op elk mensenleven, in vorige generaties. De kerk besliste voor ons. Zo heeft de kerk het huwelijk destijds bedacht en dat is nog niet eens zoveel jaren geleden. Ik ben er eens ingedoken wie het huwelijk heeft bedacht, dat intrigeerde mij. Omdat in de tegenwoordige tijd zoveel huwelijken op de klippen lopen. En vroeger hier veel minder sprake van was. Wat is hier de oorzaak van, want de oorzaak wetende, kun je mensen met relatieproblemen veel beter helpen. Weten is tenslotte meten.

Wat is de reden ooit geweest van het huwelijk

De reden waarom het huwelijk door de kerk werd ingevoerd, een paar honderd jaar geleden. Heeft niets met liefde te maken. De echte reden is, Het veilig stellen van bezit. Laat dit zinnetje even tot je doordringen.

Veilig stellen van bezit, hoe moet ik dat interpreteren? Ging dat om spullen, grond, geld. Of ging dat om het willen bezitten van de vrouw door de man, of van elkaar? Ook hier is weer een echte reden te benoemen. Het ging inderdaad om het bezit van spullen, grond, geld en ook dat de man de vrouw kon bezitten. Zo wordt ineens ook duidelijk waarom vrouwen onderdrukt werden en nog worden. De vrouw werd gezien als bezit.

Het huwelijk had niet zoveel met liefde delen te maken in vroeger tijden

Dit wetende, schijnt er ineens een hele andere blik op het huwelijk. In de loop van de tijd is daar wel veel verandering in gekomen. Het huwelijk dat werd gesloten. Werd als zodanig niet meer gezien als bezit. In de loop der tijd, werd het een samensmelting van twee zielen. Die zielsveel van elkaar houden en voor de eeuwigheid bij elkaar willen blijven. En toch stranden er veel huwelijken.

Wat hebben huwelijken te maken met Geloof Hoop en Liefde

Wat heeft dit te maken met Geloof Hoop en Liefde. Als de kerk voor ons besliste, de regels bepaalden. Dan was het huwelijk er destijds niet om samen een fijn leven te hebben, dat was bijzaak. Het ging om het bezit, en om die reden bepaalde de kerk ook. Dat niemand mocht scheiden. De kerk bepaalde dus in feite ons leven voor een groot deel. We geloofden dus heilig in de kerk. We geloofden dat ze het beste met ons voor hadden. En als het niet zo lekker ging in ons leven, hoopten we dat de kerk goed voor ons zou zorgen. De liefde gaven we aan God, of aan een andere heilige die boven een godsdienst staat. Liefde aan elkaar had destijds niet dezelfde betekenis als nu. De macht lag dus in handen van de kerk.

Is de mens bezit?

Een mens is niet gemaakt om als bezit te dienen en voerde telkens strijd om uit die macht te komen. Die strijd zien we nog steeds wel ergens weer oplaaien in de wereld. Hier in de Westerse wereld, hebben we de strijd ook gestreden. En stukje bij beetje hebben wij, de mens, de kerk, hun macht ontnomen. In de tijd waarin we nu leven, zitten we wel in een tweestrijd.

Maar als de kerk op een zijspoor staat, waar nog in te geloven

Wist je vroeger waarin je moest geloven, de hogere macht die boven jouw godsdienst stond. Zijn we nu in een tussentijd beland. Een tijd waarin veel mensen niet weten waarin ze moeten geloven. Heel veel hopen en niets voor elkaar krijgen en de liefde niet kunnen vinden. Dit is niet zo gek, want we zijn, net als een slagschip bezig, 180 graden te draaien. En dat kost tijd, veel tijd. Daar gaat een paar generaties overheen. Voordat we uit deze tussentijd zijn en de mens anders in de wereld staat. Dat de mens in zichzelf is gaan leren geloven en eigenliefde bovenaan de mens zijn lijstje staat. Waarbij we ook nog steeds in een hogere macht geloven, het alleen anders beleven.

De tijd waarin we nu leven kent veel onzekerheden

De tijd waarin we nu zitten, kent om bovenstaande redenen veel onzekerheden. De mens kent nog steeds het zinnetje Geloof, Hoop en Liefde, er hangt echter in de tegenwoordige tijd een andere betekenis aan. En!

Geloof, Vertrouwen en Liefde

Ik heb het zinnetje iets aangepast. Ik heb er Geloof, Vertrouwen en Liefde van gemaakt. Geloof in jezelf, dat jij alles in het leven kunt bereiken. Door op Jezelf te leren vertrouwen. Dan leef je vanuit Eigenliefde en zo is het leven hier op aarde bedoeld. Waarom het woord Hopen verandert in Vertrouwen?

Hopen heeft ook wachten in zich, of het buiten jezelf neerleggen. Vertrouwen is, ik ga er voor, Ik ga het doen, Ik kan het. Ik heb vertrouwen in mijzelf! Wil jij eens hierover van gedachten wisselen, schroom niet en laten we samen chatten op Mediumchat.org


Datum: 28-02-'24

Terug naar overzicht